szkolenia BHP i usługi BHP

Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych

BHP-DOR Szkolenia i obsługa BHP na najwyższym poziomie

Już od 25 złotych od osoby

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy :  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (8 godz.), w formie instruktażu  Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (8 godz.), w formie samokształcenia kierowanego i w formie wykładu. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (16 godz.),  w formie samokształcenia kierowanego i w formie instruktażu. Jedna…
Read more